Продукти

ECO LINE 120 HALF-CELL
ПОЛИ- И МОНОКРИСТАЛНИ СЛЪНЧЕВИ МОДУЛИ

44- и 120-клетъчните модули с полуклетъчна архитектура увеличават изходната мощност на слънчевия модул чрез намаляване на резистивната мощност и увеличаване на общото отражение. Този модул е ​​идеалното решение за промишлено оборудване. От съоръженията на открито, през системата за проследяване, до монтираната на покрива инсталация. Висококачествените слънчеви клетки с най-висока ефективност при възможно най-доброто поведение при слаба светлина осигуряват най-добрата енергия. И това при плюс допустими отклонения от 0Wp до 6.49Wp.